SC CODE PHOTOCOPY RICOH AFICIO MP 4000-MP5001

Miêu tả

Nguyên nhân

101

Lỗi đèn Exposure
-001: Shading tại AGC
-002: Shading tại quét
• Mức độ trắng tiêu chuẩn không được phát hiện đúng khi quét các tấm màu trắng

 • Tiếp xúc với đèn bị lỗi
 • nối đèn bị lỗi
 • Tiếp xúc với chất ổn định đèn bị lỗi
 • tấm trắng chuẩn bẩn
 • Scanner gương hay máy quét ống kính ra khỏi vị trí hoặc bẩn
 • SBU khiếm khuyết

120

Sai số vị trí nhà máy quét 1
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện các “OFF” điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

 • SIB hoặc động cơ ổ đĩa máy quét lỗi động cơ
 • Máy quét lỗi
 • Khai thác giữa SIB và động cơ dẫn động máy quét bị ngắt kết nối
 • Khai thác giữa SIB và ổ máy quét mã nguồn sức mạnh động cơ bị ngắt kết nối cảm biến
 • Scanner HP bị lỗi
 • Khai thác giữa SIB và HP cảm biến dây bị ngắt kết nối
 • Máy quét, thời gian thắt lưng, ròng rọc, và vận chuyển hàng bị lỗi

121

Sai số vị trí nhà máy quét 2
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện các “ON” điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

 • SIB hoặc động cơ máy quét bảng ổ đĩa bị lỗi động cơ
 • Máy quét lỗi
 • Khai thác giữa SIB và động cơ dẫn động máy quét bị ngắt kết nối
 • Khai thác giữa SIB và ổ máy quét mã nguồn sức mạnh động cơ bị ngắt kết nối cảm biến
 • Scanner HP bị lỗi
 • Khai thác giữa SIB và máy quét HP cảm biến dây bị ngắt kết nối
 • Máy quét, thời gian đai, ròng rọc, và vận chuyển hàng bị lỗi

141

Lỗi phát hiện mức Đen
Các mức độ màu đen không thể được điều chỉnh trong phạm vi giá trị mục tiêu trong quá kẹp zero.

 • Bị Lỗi SBU

142

Lỗi phát hiện mức trắng
Mức độ trắng không thể được điều chỉnh trong các mục tiêu trong thời gian kiểm soát được ô tô.

 • Tiếp xúc với kính hoặc kính bẩn phần
 • board SBU lỗi
 • đèn Exposure lỗi
 • Ổn đèn bị lỗi

143

SBU tự động điều chỉnh lỗi
Một trong những điều sau đây xảy ra:
• Khi máy đã được cung cấp trên, tự động điều chỉnh các SBU thất bại.
• điều chỉnh mật độ trắng tự động không thành khi đọc đĩa trắng tiêu chuẩn.

 • Tiếp xúc với đèn bị lỗi
 • Ổn đèn bị lỗi
 • Đèn kết nối ổn định lỏng lẻo, đứt hay hư hỏng
 • tấm lắp trắng là không chính xác hoặc bị lỗi
 • gương Scanner hoặc ống kính máy quét ra khỏi vị trí hoặc bẩn
 • SBU, kết nối SCNB lỗi
 • BICU (Ri10) bị lỗi
 • Harness

144-001

SBU lỗi kết nối
Các kết nối SBU không thể được phát hiện tại công suất trên hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

 • Bị Lỗi SBU
 • khai thác khiếm khuyết
 • Bị Lỗi cổng phát hiện trên BICU

144-002

SBU lỗi giao tiếp nối tiếp
Các ON sức mạnh của các SBU không được phát hiện.

 • Bị Lỗi SIO, SBU hoặc SCNB
 • khai thác khiếm khuyết
 • cổng phát hiện khiếm khuyết trên BICU

144-003

Lỗi reset GASBU
Các giao tiếp nối tiếp không hoạt động.

 • Bị Lỗi SBU
 • mạch phát hiện khiếm khuyết trên BICU
 • khai thác khiếm khuyết

Tin tức & Sự kiện khác